5 محصول
 • دستگاه دی وی آر RDS

  دستگاه ایکس وی آر 16 کانال RDS مدل XVR 5116-D

  3,185,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر RDS

  دستگاه ایکس وی آر 4 کانال RDS مدل XVR 5104-D

  1,759,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر 8 کانال RDS

  دستگاه ایکس وی آر 8 کانال RDS مدل RDS-1108

  1,978,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر RDS

  دستگاه دی وی آر 16 کانال RDS مدل RDS-1216

  3,335,000 تومان
 • دستگاه DVR آر دی اس

  دستگاه دی وی آر 32 کانال RDS مدل RDS-5432M

  18,505,000 تومان